UAB Divitus neigiamo poveikio aplinkai mažinimas diegiant netechnologines ekoinovacijas Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0021

Priemonė: Eko-inovacijos

UAB Divitus neigiamo poveikio aplinkai mažinimas diegiant netechnologines ekoinovacijas Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0021

  • Projekto vertė: 65.500 EUR
  • Skirtas finansavimas: 32.450 EUR

Projekto tikslas – sumažinti neigiamą įmonės sukeliamą poveikį aplinkai. Projekto metu įmonės veikloje bus diegiama Aplinkosaugos vadybos sistema pagal tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus, atliekamas gamybos technologijų auditas bei atliekamas pagrindinių įmonėje gaminamų gaminių pakeitimas – ekologinis projektavimas.

Projekto trukmė- 15 mėn. UAB DIVITUS yra personalizuotos spaudos ant tekstilės įmonė, besispecializuojanti tiesioginėje spaudoje ant tekstilės (Direct to Garment), ir termo plėvelių klijavime. Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Projekto vykdytojas: UAB “Divitus”